mišljenje značenje

mišljenje, viši oblik psih. djelatnosti koji se prema tradicionalnoj logici odvija u tri gl. oblika: poimanju, suđenju (prosuđivanju) i zaključivanju. Misaone radnje sastoje se dijelom u nizanju predodžbi po zakonima asocijacije, ali je njihova specifičnost pronalaženje odnosa i uspostavljanje odnosa među logičkim elementima (među smislenim sadržajima općenosna značaja) izvođenima apstrakcijom iz neposrednoga iskustva. M. je, barem u svojim višim oblicima, svojstveno čovjeku i usko povezano s razvojem simbolike, posebno s jezikom.