Miserere značenje

Miserere (lat.), početna riječ pedesetoga psalma prema Vulgati: Miserere mei, Deus – Smiluj mi se, Bože. Do 16. st. pjevao se psalmodički, zatim se obrađuje najčešće polifono (C. Festa, G. Allegri, G. Baini, G. P. da Palestrina i dr.). U kat. liturgiji čita se ili pjeva na zadušnicama.