Mirna značenje

Mirna, rijeka u Istri, duga 53 km; izvire I od Buzeta, utječe u Jadransko more blizu Novigrada.