miristinska kiselina značenje

miristinska kiselina, viša masna kiselina, tetradekanska, C14H28O2, bijeli kristali s talištem pri 58,5 °C, čini 70–80% maslaca muškatnoga oraha (Myristica fragrans); sastavni dio gotovo svih biljnih i životinjskih masti.