Mirim značenje

Mirim ili Merín (španj.), laguna u Južnoj Americi u graničnom području između Urugvaja i Brazila; 3994 km2; plovna za manje brodove.