minuta značenje

minuta (znak min). 1. Iznimno dopuštena jedinica za vrijeme, iznosi 60 s. 2. Iznimno dopuštena jedinica kuta, šezdeseti je dio stupnja, 1' = 1°/60 = π /10 800 rad. 3. Neodređeno kratko vrijeme, trenutak.