minuskula značenje

minuskula (lat.). 1. Pismo koje (za razliku od majuskule) ima slova nejednake veličine (poluuncijala, karolina, kurzivna → nacionalna pisma). 2. Mala slova (tiskana i pisana); potječe iz starorim. kurzivnoga pisma.