Minnelli značenje

Minnelli, Liza (1946), am. filmska glumica i pjevačica (Vincenteova kći); pročula se ulogom kabaretske pjevačice u filmu B. Fossea Cabaret.