minij značenje

minij (lat. iz iberskoga), olovo-tetraoksid Pb3O4; crveni pigment za temeljne naliče kojim se željezni predmeti zaštićuju od rđe.