minaret značenje

minaret (munara; tur. iz arap.), visoki, vitki poligonalni ili cilindrični toranj uz džamiju; pri vrhu ima galeriju odakle mujezin poziva vjernike na molitvu.