milonga značenje

milonga (španj. iz nekoga angolskog jezika), arg. nar. ples, od 19. st. i društveni ples parova, srodan tangu.