milenaristi značenje

milenaristi (lat.), relig pristaše sljedbe iz 1. st. koja očekuje ponovni Kristov dolazak na kraju vremena te buduće tisućgodišnje Kraljevstvo Božje na Zemlji. sin hilijasti.