mihrab značenje

mihrab (arap. preko tur.), niša u zidu džamije prema kojoj su vjernici okrenuti za vrijeme molitve.