Mihajlo I. Angel značenje

Mihajlo I. Angel (? – o. 1215), despot u Epiru od 1204. do o. 1215; nakon pada Carigrada osnovao Epirsku Despotovinu. Dinastija Angela vladala je Epirom do 1318.