migma značenje

migma (grč.), rastaljena silikatna tvar; nastaje u dubokim dijelovima litosfere pretaljivanjem sedimentnih stijena.