Metrička konvencija značenje

Metrička konvencija→ Dogovor o metru