metoda značenje

metoda (grč.), smišljen, planski postupak za postignuće nekoga cilja na nekom praktičnom ili teoretskom području; ustaljen način obavljanja neke djelatnosti.