metatonija značenje

metatonija (grč.), lingv premještanje naglaska s jednoga sloga na drugi ili promjena vrste naglaska na istom slogu.