metalurgija praha značenje

metalurgija praha (kovinarstvo praha), postupci za izradbu predmeta od praha teško taljivih kovina i njihovih spojeva, kadšto s dodatkom nekovinskih tvari, prešanjem i sinteriranjem (metalokeramika).