metalotermija značenje

metalotermija, redukcija kovinskoga oksida u kovinu drugom kovinom koja ima veću tendenciju stvaranja oksida (npr. aluminotermija, kalciotermija).