metafora značenje

metafora (grč.). 1. Jezični izraz prenesena (slikovita) značenja, koji je – na temelju neke pretpostavljene usporedivosti (sličnosti, srodnosti) – upotrijebljen u značenju različitu od prvotnoga; npr. grana znanosti, željezna volja; → trop. 2. Pjesnička figura prenesena značenja u kojoj se dotad nepovezive stvari dovode u vezu radi postizanja posebne slikovne ekspresije.