Messier značenje

Messier, Charles (1730–1817), franc. astronom; prvi istraživao svemirske maglice i izdao katalog svemirskih maglica, koje se i sada bilježe njegovim oznakama (npr. M 31 – Andromedina maglica).