Mesić značenje

Mesić, Matija (1826–78), hrv. povjesničar; os. proučavao razdoblje hrv. povijesti 1490–1526. Izabran za prvoga rektora suvremenoga Zagrebačkog sveučilišta 1874. Hrvati na izmaku 15. i na početku 16. st.