merovinško pismo značenje

merovinško pismo, tip pisma koje se upotrebljavalo u Francuskoj u 7. i 8. st. i u kancelariji kraljeva merovinške dinastije.