merkantilizam značenje

merkantilizam (lat.), 1. naziv za vladajuću ekon. teoriju s kraja 16. do pol. 17. st., prema kojoj su bogatstvo i novac istovjetni; višak bogatstva ostvaruje jedna država u trgovini s drugim državama, ali pazeći da izvozi što više, a uvozi što manje, te tako akumulira novac kao samostalan oblik prometne vrijednosti; 2. zbroj načela i mjera ekon. politike koja se primjenjivala u Europi na kraju sr. vijeka, u fazi ranoga kapitalizma, kada zamah dobiva »novčana privreda«.