meritorna odluka značenje

meritorna odluka (lat.), presuda ili rješenje kojim se u sudskom ili upravnom postupku odlučuje konačno o samom zahtjevu stranaka, o predmetu spora.