mentalna higijena značenje

mentalna higijena (psihohigijena), grana medicine koja se bavi sprječavanjem duševnih poremećaja i čuvanjem duševnoga zdravlja.