Menelaj Aleksandrijski značenje

Menelaj Aleksandrijski (1. st.), grč. astronom i matematičar; razvio teoriju sfernih trokuta, jedan od začetnika sferne trigonometrije.