memorija značenje

memorija (lat.), → pamćenje; 2. → memorija računala.