memorija računala značenje

memorija računala, spremište podataka u računalu; prema smještaju su unutarnje i vanjske, prema namjeni programske i podatkovne, prema izvedbi električne, magnetske, optičke i dr. memorije (→ RAM; ROM; disk).