mel značenje

mel, u akustici, jedinica ljestvice subjektivnoga osjeta visine glazbenih tonova. Osnovne su točke 0 mela (50 Hz) i 1000 mela (1000 Hz).