Meissen značenje

Meissen, grad.html'>grad.na Labi, Njemačka; 28 582 st. Got. katedrala; dvorac i grad. vijećnica (15. st.). Proizvodnja kvalitetnoga porculana (meissenski porculan).