mehanizam značenje

mehanizam (grč.). 1. Uređaj sastavljen od dijelova u kojemu pokret jednoga dijela izaziva točno određeno gibanje ostalih; obično služi za pretvaranje određene vrste pokreta u gibanje potrebno za rad. 2. Skup stanja ili procesa kroz koje prolazi neka fiz. ili kem. pojava (m. kem. reakcije, m. izgaranja i sl.).