mehanicizam značenje

mehanicizam (grč.), filoz. stajalište po kojemu se sve vrste kretanja i promjena mogu svesti na mehaničke. Deterministička, fatalistička doktrina, naročito utjecajna u filozofiji i prirodnim znanostima 17. i 18. st.