Međunarodni sustav jedinica značenje

Međunarodni sustav jedinica (krat. SI od franc. Système International d’Unités), sustav mjernih jedinica, razvijen iz MKSA-sustava; koherentan je, temelji se na sedam osnovnih jedinica: metar, kilogram, sekunda, amper, kelvin, mol i kandela. Osim osnovnih uključuje izvedene, ostale izvedene i dopunske jedinice SI. Umanjene i uvećane jedinice izvode se decimalnim putem. SI sustav međunar. je prihvaćen 1960., a ozakonjen je u većini zemalja (→ zakonite mjerne jedinice).