Međunarodni monetarni fond značenje

Međunarodni monetarni fond (MMF, engl. krat. IMF), financijska institucija osnovana na konferenciji u Bretton Woodsu 1944., otpočela s radom 1945. sa zadaćom da promiče međunar. monetarnu suradnju, stabilnost tečajeva i sl.