međumozak značenje

međumozak (diencephalon), velike nakupine sive tvari oko treće moždane komore; dijelovi: talamus, epitalamus, hipotalamus, metatalamus. Najvažniji je hipotalamus u kojem se nalaze centri vegetativnoga živčanog sustava.