međuinduktivnost značenje

međuinduktivnost, svojstvo sloga dvaju vodiča da promijene struju koja teče jednim od njih i uzrokuje indukciju u drugome; m. je određena umnoškom faktora veze (koji iznosi jedan ili manje) i korijena iz umnoška samoinduktivnosti pojedinih vodiča. SI jedinica m. je henri (H). M. je posebno izražena kod zavojnica (→ samoinduktivnost).