Meade značenje

Meade, James Edward (1907–95), engl. ekonomist; bavio se problemima platne bilance. Teorija međunarodne ekonomske politike. Nobelova nagrada za ekonomiju 1977 (s B. Ohlinom).