Mažuranić značenje

Mažuranić, Antun (1805–88), hrv. književnik i lingvist. Kratak pregled stare literature hrvatske; Temelji ilirskog i latinskog jezika; Slovnica hrvatska.