May značenje

May, Ernst (1886–1970), njem. arhitekt; pionir socijalne stano- i gradogradnje. Vodio projekt Neue Frankfurt, kojim su izgrađena radnička naselja na modernističkim načelima racionalnoga i humanijega soc. stanovanja (poslije model izgradnje stambenih naselja u mnogim velikim gradovima).