Mauve značenje

Mauve, Anton (1838–88), niz. slikar; blizak franc. pejzažistima barbizonske škole.