Matúška značenje

Matúška, Janko (1821–77), slovački književnik; autor teksta slovačke nac. himne Nad Tatrom sijeva.