Matoš-Strzeszewska značenje

Matoš-Strzeszewska, Dana (1876–1962), hrv. pjevačica; sestra A. G. Matoša. Sopran široka raspona (od altovske dubine do koloraturne visine).