Matica hrvatska značenje

Matica hrvatska (akr. MH), književno i kult. društvo osn. 1862. u Zagrebu pod imenom Matica ilirska radi razvijanja nac. svijesti i kult. prosvjećivanja. Rad joj je obustavljen 1972. zbog djelovanja u Hrvatskom proljeću (njezin Nakladni zavod nastavio je djelatnost), a obnovljen s demokratskim promjenama 1990. Razvila je veliku kult. i nakladničku djelatnost te obnovila mrežu ogranaka. Prvi joj je predsjednik bio J. Drašković. Od 2002. predsj. je I. Zidić.