materija značenje

materija (lat.). 1. filoz tvar; općenito »sadržaj« u opreci spram forme ili oblika. Prvotno označuje tvar iz koje čovjek oblikuje djela umjetnosti i tehnike. 2. fiz prostorno-vremenska pojavnost, dostupna osjetilima izravno ili posredno (preko mjernih uređaja); pojavljuje se u dva oblika: tvar i fizikalna polja koja prenose djelovanja (sile, energiju); ta dva oblika u mikrosvijetu prelaze jedan u drugi.