Mata Hari značenje

Mata Hari (malajski: kći zore) (pr. ime Margaretha Geertruida Zelle) (1876–1917), niz. plesačica u Parizu; u vezi s najvišim ljudima franc. vojske, optužena da je njem. špijunka, osuđena na smrt i strijeljana u Parizu.