Massachusetts značenje

Massachusetts, sav. država u SI dijelu SAD-a; 21 455 km2, 6 433 422 st. Pretežito ravničarski kraj s mnogo ledenjačkih jezera, vodenih tokova i razvedenom obalom. Stočarstvo, voćarstvo, ribolov. Elektrotehn. i metalna ind., strojogradnja. Turizam. Gl. grad Boston.