Masonova i Dixonova linija značenje

Masonova i Dixonova linija, granica između Sjevera i Juga u I dijelu SAD-a; duga 375 km. Nekad granica ropstva. Uspostavili je između 1765. i 1768. brit. Charles Mason i Jeremiah Dixon.