Masolino da Panicale značenje

Masolino da Panicale (1383 – o. 1440), tal. gotički slikar; jedan od preteča renesansnoga slikarstva. Freske u Castiglione Olona kraj Varesea.